Producenci
Regulamin konkursu na Instagramie

 

Regulamin konkursu na Instagramie

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest firma Aduo Michalina Dulkiewicz.
 2. Koordynatorem konkursu jest firma Aduo Michalina Dulkiewicz, prowadząca sklep internetowy Biorganic24.pl, zwany dalej Sklepem.
 3. Sponsorem nagród jest firma Sylveco Piela Radosław.
 4. Konkurs trwa od 4 maja do 6 maja 2021 r., następnie koordynator konkursu zastrzega sobie prawo do wyboru nagrodzonych osób w ciągu 3 dni roboczych.
 5. Konkurs odbywa się według zasad określonych w niniejszym regulaminie.

Zasady i przebieg konkursu

 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu.
 2. Uczestnikiem konkursu może zostać każda osoba pełnoletnia, która prześle zgłoszenie konkursowe.
 3. Zgłoszenie do konkursu należy umieścić pod postem konkursowym na Instagramie.
 4. Zgłoszenie do konkursu należy przesłać osobiście.
 5. Podczas przyznawania nagród pod uwagę brane będzie tylko jedno zgłoszenie od jednej osoby, pierwsze chronologicznie.
 6. Dyskwalifikacji podlegają zgłoszenia zawierające treści łamiące prawa autorskie.
 7. Zgłoszenia gromadzone będą do 6 maja 2021 r., do godz. 23.59. Później nadesłane wiadomości nie będą już brane pod uwagę.
 8. Koordynator zastrzega sobie prawo do wyboru najlepszej pracy konkursowej i skontaktowanie się z wybranymi uczestnikami.
 9. W ciągu 3 dni od zakończenia konkursu koordynator skontaktuje się poprzez wiadomość prywatną na instagramie z nagrodzonymi uczestnikami w celu ustalenia miejsca, do którego ma zostać nadana przesyłka z nagrodą.
 10. W przypadku braku odpowiedzi ze strony nagrodzonego uczestnika do dn. 16 maja 2021 r. koordynator zastrzega sobie prawo wyboru kolejnej osoby ze zgłoszonych uczestników, która otrzyma nagrodę.

Nagrody

 1. Sponsorem nagród w konkursie jest firma Sylveco Piela Radosław.
 2. Uczestnik konkursu odpowiada za dostarczenie poprawnych danych adresowych, na które przesłane mają zostać nagrody.
 3. Nagrodami w konkursie są trzy zestawy kosmetyków firmy Sylveco.
 4. Uczestnik może wygrać maksymalnie jeden zestaw kosmetyków.
 5. Nie istnieje możliwość wymiany nagrody na równowartość pieniężną.

Reklamacje

 1. W przypadku reklamacji dotyczącej nagród, zasad przeprowadzania konkursu, jego przebiegu oraz wyłaniania zwycięzców należy skontaktować się z Koordynatorem na adres e-mail marketing@biorganic24.pl do 7 dni po zakończeniu konkursu.

Dane osobowe uczestników konkursu

 1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia Konkursu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ((Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) – zwane inaczej „RODO” stosowane od 25.05.2018 r. Oraz ustawy o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r., w celu przyznania i doręczenia nagród, ogłoszenia na Fanpage’u Organizatora Laureata Konkursu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest ono warunkiem udziału w Konkursie.
 2. Podanie nieprawdziwych, niepełnych albo niepodanie w ogóle danych osobowych powoduje wykluczenie z Konkursu.
 3. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych i prawo ich poprawiania. Dane osobowe nie będą udostępniane ani przekazywane innym podmiotom, z wyłączeniem przypadku przekazania danych dostawcom nagród w celu ich dostarczenia oraz podmiotom współpracującym z Organizatorem w organizacji Konkursu, wyłącznie w przypadku, gdy jest to konieczne i uzasadnione taką współpracą.

 

Postanowienia końcowe

 1. Uczestnik konkursu zobowiązuje się do akceptacji niniejszego regulaminu.
 2. Koordynator zobowiązuje się do przeprowadzenia konkursu według spisanych zasad, dbając o bezpieczeństwo danych osobowych uczestników.
 3. Sponsor nagród zobowiązuje się do przesłania pełnowartościowych nagród w określonym terminie, dbając o bezpieczeństwo danych osobowych uczestników.
 4. W kwestiach nieuregulowanych tym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium