Producenci
Regulamin

Znajdziesz tu opis zasad funkcjonowania naszego sklepu. Szanujemy Twoje prawa i przestrzegamy obowiązujących przepisów w procesie sprzedaży.

 Definicje:

1. Sprzedający - właściciel sklepu internetowego BIORGANIC24.PL, (www.biorganic24.pl), firma ADUO Michalina Dulkiewicz, ul. Tęczowa 57, 53-601 Wrocław. NIP: 894-283-50-80, REGON:022379057, NR KONTA BANKOWEGO: 35 1050 1575 1000 0091 4556 9910, ING BANK ŚLĄSKI S.A. 

2. Klient - osoba fizyczna dokonująca zakupu w sklepie internetowym

3. Sklep - sklep internetowy www.biorganic24.pl

I. Składanie zamówień w sklepie internetowym

Rejestracja w ramach Sklepu jest dobrowolna. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.

Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego na stronie Sklepu

Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

Sprzedający może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

- podał w trakcie rejestracji w Sklepie dane wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

- dopuścił się za pośrednictwem Sklepu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu.

II. Realizacja zamówień

1. Zamówienia można składać za pośrednictwem sklepu internetowego 24 godziny na dobę od poniedziałku do niedzieli. Z chwilą złożenia zamówienia następuje zawarcie umowy pomiędzy stronami.

2. Zamówienie jest realizowane po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedawcy za wyjątkiem płatności za pobraniem lub płatności przy odbiorze. Szczegółowe informacje na temat akceptowanych sposobów płatności znajdziesz w zakładce sposoby płatności.

3. W przypadku płatności za pobraniem realizacja zamówienia następuje zgodnie z terminem dostępności widocznym na karcie produktu. W przypadku zamówienia kilku produktów o różnym terminie dostępności o terminie realizacji decyduje najdłuższy z nich.

4. Klient może wprowadzać zmiany w swoim zamówieniu lub wycofać zamówienie (telefonicznie lub mailowo) do momentu wysłania przesyłki z zamówieniem.

4. Wszystkie ceny towarów są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT) i są podawane w PLN.

5. Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który jest doliczany dodatkowo w zależności od wybranej opcji dostawy.

6. Sprzedawca wysyła przesyłki wyłącznie w dni robocze.

7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia po upływie 8 dni od daty złożenia w przypadku braku płatności lub braku kontaktu ze strony Klienta.

8. Czas realizacji zamówienia zależy od aktualnej dostępności produktów i przeciętnie wynosi 2 dni robocze. W przypadku opóźniających się dostaw na magazyn Sprzedawcy ten czas może się wydłużyć.

9. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem Poczty Polskiej, Firmy kurierskiej, Paczkomatów InPost. Cennik dostaw jest widoczny tu a także każdorazowo podczas procesu składania zamówienia.

10. Istnieje możliwość odbioru osobistego zamówień w biurze sprzedaży przy ul. Tęczowej 57, we Wrocławiu. 

11. W przypadku wyboru opcji płatności przelewem czas realizacji zamówienia wynosi 48 godzin roboczych i jest liczony od momentu zaksięgowania pieniędzy na koncie bankowym Sklepu. Następnie przekazywane jest przewoźnikowi do doręczenia.

12. Deklarowany czas wysyłki zamówienia widoczny na karcie produktu uwzględnia czas potrzebny na skompletowanie zamówienia oraz przekazanie przewoźnikowi do doręczenia.

III. Reklamacje

1.Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Klienta na zasadach rękojmi. W przypadku niezgodności towaru z umową Sprzedający ponosi wobec Klienta odpowiedzialność przez dwa lata od daty zakupu (podstawa prawna art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002r.).

2. W przypadku roszczenia z tytułu rękojmi – o ile uznamy to za niezbędne do rozpatrzenia reklamacji, zobowiązani są Państwo na nasz koszt dostarczyć wadliwy towar na adres siedziby Sklepu.  Zobowiązujemy się ustosunkować do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

W składanej reklamacji zaleca się (1) podanie informacji dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) określenie żądania dotyczącego sposobu usunięcia wady (wymiana towaru na nowy, naprawa towaru, obniżenie ceny, odstąpienie od umowy – o ile wada jest istotna); oraz (3) podanie danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sklep. Określone w zdaniu poprzednim zalecenia mają formę jedynie niezobowiązujących wskazówek i w żaden sposób nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem podania zalecanych informacji.

3. Sprzedający jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient w momencie zawarcia umowy wiedział o wadzie, np. towar był sprzedawany po obniżonej cenie z uwagi na określoną usterkę

4. Klient powinien przekazać pisemne zastrzeżenia oraz proponowany sposób realizacji reklamacji na adres Sprzedającego. 

5. W składanej reklamacji zaleca się:

a. podanie informacji dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady,

b. określenie żądania dotyczącego sposobu usunięcia wady (wymiana towaru na nowy, naprawa towaru, obniżenie ceny, odstąpienie od umowy – o ile wada jest istotna)

c. podanie danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sklep. Określone w zdaniu poprzednim zalecenia mają formę jedynie niezobowiązujących wskazówek i w żaden sposób nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem podania zalecanych informacji. Wzór formularza reklamacji znajdziesz tu.

5. Sklep ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

6. W przypadku uszkodzeń i wad powstałych podczas transportu prosimy o możliwie jak najszybsze zgłoszenie takiej wady u doręczyciela i kontakt z nami. Opóźnienie w zgłoszeniu takiej reklamacji lub nawiązaniu kontaktu nie ma żadnych konsekwencji dla Państwa ustawowych roszczeń i ich zaspokojenia, w szczególności z tytułu rękojmi. Czas zgłoszenia jest istotny dla Sklepu ze względu na roszczenia w stosunku do przewoźnika.

IV Zwroty

1. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru zakupionego w sklepie internetowym BIORGANIC24.PL lub usługi świadczonej przez sklep BIORGANIC24.PL (podstawa prawna - art. 22[1] Kodeksu Cywilnego).

2. Zgodnie z prawem Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Konsumenta zakupionego towaru.

3. Klient powinien wysłać do na pisemne oświadczenie o odstąpieniu na adres: ADUO Michalina Dulkiewicz, ul. Tęczowa 57, 53-601 Wrocław lub na adres mailowy: biorganic24@gmail.com.

4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

5. Zwrotu zakupionego towaru należy dokonać niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni. Zwroty należy kierować na adres: ADUO Michalina Dulkiewicz, ul. Tęczowa 57, 53-601 Wrocław

6. Koszt przesłania zwrotu towaru obciąża Klienta.

7. Zwrotowi nie podlegają produkty, które:

a. z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu np. żywności, czy innych produktów spożywczych o krótkim zalecanym terminie przydatności do spożycia

b. nie posiadają ukrytej także produkty kosmetyczne, które zostały rozpakowane

8. Sprzedawca zobowiązuje się do zwrotu środków z tytułu zwrotu w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania zwrotu

III. Dane Klienta

1. Klient wprowadza dobrowolnie do formularza rejestracyjnego swoje dane osobowe i jednocześnie oświadcza, że wyraża zgodę na ich przetwarzanie oraz że są one zgodne z prawdą.

2. Klient ma prawo do wglądu i zmiany swoich danych osobowych, a także ich usuwania w dowolnym czasie

3. Dane osobowe podane w procesie rejestracji będą wykorzystywane przez www.biorganic24.pl tylko w zakresie na jaki została wyrażona przez Klienta zgoda.

4. Dane osobowe Klienta w żadnym przypadku nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim.

5. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 133, poz. 1204).

6. Więcej na temat bezpieczeństwa danych osobowych w zakładce Polityka prywatności

IV. Zapisy końcowe

1. Intencją Sprzedającego jest poszanowanie wszelkich praw przysługujących Klientowi. W przypadku niezgodności zapisów regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający zastosuje się do tego prawa.

2. Wszelkie zmiany w regulaminie będą wprowadzane po poinformowaniu zarejestrowanych Klientów drogą mailową.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Odwiedź nas w Google+
Sklep internetowy Shoper.pl